Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

VIKTIG! Disse vilkårene ("vilkårene") styrer din ("bruker" eller "deg") bruk av Satisfye-nettstedet ("nettstedet") levert av Satisfye Technologies, Inc. ("selskapet"). Disse vilkårene kan endres av selskapet når som helst etter eget skjønn. Din bruk av nettstedet etter at slike endringer er implementert, utgjør din aksept av endringene. Vennligst se disse vilkårene regelmessig. Disse vilkårene ble sist oppdatert: 7. oktober 2017.

Tillatt bruk

Bruker har en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og tilbakekallbar rett til å bruke nettstedet utelukkende til brukers personlige utdannings-, informasjons- og underholdningsbruk. Brukeren vil ikke bruke nettstedet til noe annet formål, inkludert kommersielt formål, uten selskapets uttrykkelige forutgående skriftlige samtykke. For eksempel vil ikke brukeren, og vil ikke autorisere noen annen person til, (i) å merke merkevaren for nettstedet eller deler av det, eller (ii) ramme inn nettstedet eller deler av det (hvorved nettstedet eller deler av det vil vises på samme skjerm med en del av et annet nettsted). "co-branding" betyr å vise et navn, en logo, et varemerke eller annen måte å tilskrive eller identifisere noen på en slik måte som rimelig sannsynlig vil gi en bruker inntrykk av at slik annen part har rett til å vise, publisere eller distribuere nettstedet eller innholdet som er tilgjengelig på nettstedet ("innholdet"). Brukeren samtykker i å samarbeide med selskapet for å få uautorisert co-branding, innramming eller lenking til å opphøre umiddelbart.

Ansvarsfraskrivelse

Brukeren vil ha tilgang til en rekke innholdskilder via Internett. Selskapet har ikke gjort noe for å verifisere nøyaktigheten eller egnetheten til informasjonen i slike kilder. Følgelig vil selskapet ikke ha noe ansvar for noe innhold i slike kilder. Bruker får tilgang til, bruker og er avhengig av slikt innhold på brukerens egen risiko. Brukeren forstår videre at Internett inneholder ikke-redigert materiale, hvorav noen er seksuelt eksplisitte eller kan være støtende. Bruker får tilgang til slikt materiale på brukerens risiko. Selskapet har ingen kontroll over og tar intet ansvar for slikt materiale. 

Brukeren forstår at, bortsett fra informasjon, produkter eller tjenester som er tydelig identifisert som levert av selskapet, driver selskapet ikke, kontrollerer eller støtter informasjon, produkter eller tjenester på Internett på noen måte. Brukeren forstår også at selskapet ikke kan og garanterer eller garanterer at filer som er tilgjengelige for nedlasting fra Internett, er fri for infeksjon eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som viser forurensende eller destruktive egenskaper. Hver bruker er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og sjekkpunkter for å tilfredsstille brukerens spesifikke krav til nøyaktighet av datainndata og -utgang, og for å opprettholde et middel utenfor nettstedet for rekonstruksjon av tapte data. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar eller risiko for brukerens bruk av Internett. 

Selskapet fraskriver seg uttrykkelig alle garantier med hensyn til innhold tilgjengelig på eller gjennom nettstedet, uttrykt eller underforstått, inkludert underforstått garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel eller ikke-krenkelse.

Begrensning av ansvar

Selskapet, dets lisensgivere, tjenesteleverandører, innholdsleverandører, ansatte, agenter, offiserer og styremedlemmer vil ikke være ansvarlig for tilfeldige, indirekte, følgeskader eller spesielle skader, inkludert tap av inntekt eller inntekt, smerte og lidelse, følelsesmessig nød eller lignende skader, selv om selskapet er informert om muligheten for slike skader. I intet tilfelle vil det kollektive ansvaret for selskapet og dets lisensgivere, tjenesteleverandører, innholdsleverandører, ansatte, agenter, offiserer og styremedlemmer overfor noen part (uavhengig av handlingsform, enten det er i kontrakt, erstatning eller på annen måte) overstige beløpet bruker har betalt til selskapet for gjeldende innhold eller tjeneste som ansvar oppsto fra.

Forum

Informasjon som er lagt ut på forum, oppslagstavler eller lignende deler av nettstedet ("Fora") leveres av tredjeparter og andre brukere, med mindre selskapet eller dets autoriserte representant identifiserer seg som innholdsplakaten. Eventuelle meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter eller andre brukere er de fra den respektive forfatter (e) og ikke av selskapet. Brukeren vil ikke legge ut noe av følgende materiale i noe forum:

 • materiale som truer eller misbruker andre, eller som er ærekrenkende eller ærekrenkende, eller som er invasivt for andres privatliv;
 • materiale som brukeren ikke har rett til å legge ut, inkludert materiale fra tredjepart;
 • materiale som tar til orde for ulovlig aktivitet eller diskuterer en intensjon om å begå en ulovlig handling;
 • materiale for reklame eller kommersiell anmodning;
 • materiale som er vulgært, uanstendig, pornografisk eller uanstendig; eller
 • materiale som ikke gjelder direkte for temaet til det aktuelle forumet.

Selskapet forbeholder seg retten til å overvåke fora for å bestemme overholdelse av disse vilkårene, samt retten til å fjerne eller nekte å legge ut innlegg, inkludert noen av de ovennevnte innleggene ved oppdagelse av dette. Til tross for disse rettighetene, er brukerne alene ansvarlige for innholdet i innleggene. Brukeren erkjenner og godtar at verken selskapet eller noen tredjeparts innholdsleverandør vil påta seg eller ha noe ansvar for handlinger eller passivitet fra selskapet eller tredjepartsinnholdsleverandør med hensyn til innlegg på forumet. Brukeren vil ikke (i) velge eller bruke et medlemsnavn eller e-postadresse til en annen person med den hensikt å utgi seg for den personen; (ii) bruke et brukernavn eller e-postadresse som er underlagt rettighetene til enhver person uten autorisasjon; (iii) bruke et medlemsnavn i strid med personers immaterielle rettigheter; eller (iv) bruke et medlemsnavn som selskapet etter eget skjønn anser støtende. 

Videre gir bruker hermed selskapet royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra, distribuere, utføre og vise enhver melding som er lagt ut i forum. (helt eller delvis) over hele verden eller å innlemme ethvert budskap i andre verk i en hvilken som helst form, media eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet.

Diverse

 1. Megling. Enhver uenighet eller påstand som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med, disse vilkårene, eller fremstilling, ytelse eller tolkning av disse, skal avgjøres ved voldgift i Los Angeles, California i samsvar med reglene til American Arbitration Association som da eksisterte, og dom om voldgiftskjennelsen kan treffes i enhver domstol som har jurisdiksjon over gjenstanden for striden. Partene er videre enige om at det kan søkes om besøksforbud, pålegg, besittelse og / eller vedlegg fra en domstol med kompetent jurisdiksjon av enhver part i påvente av tvistens løsning. De valgte voldgiftsdommerne skal være personer med erfaring i å forhandle, inngå og fullbyrde avtaler av typen av disse vilkårene. 

  b. Gjeldende lov. Disse vilkårene og vilkårene skal i alle henseender være underlagt lovene i staten California som gjelder gjeldende avtaler og skal utføres i sin helhet i California. 

  c. Separasjonsevne. Ingenting inneholdt heri skal tolkes slik at det kreves utførelse av handlinger som er i strid med loven, og uansett hvor det er noen konflikt mellom noen av bestemmelsene her og enhver nåværende eller fremtidig lov, lov, forskrift eller forskrift, skal sistnevnte ha forrang; men bestemmelsen i disse vilkårene som er berørt, skal begrenses og begrenses bare i den grad det er nødvendig for å bringe det innenfor lovens krav. 

  d. Ytterligere forsikringer. Hver av partene heretter skal utføre og levere alle tilleggspapirer, dokumenter og andre forsikringer, og skal gjøre alle handlinger og ting som er rimelig nødvendige i forbindelse med utførelsen av deres forpliktelser nedenfor for å utføre hensikten til partene heretter. 

  e. Etterfølgere og oppdrag. Alle vilkårene og bestemmelsene i dette dokumentet skal være til fordel for og være bindende for partene her og deres respektive arvinger, juridiske representanter, etterfølgere og oppdragsgivere. 

  f. Hele avtalen. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele forståelsen og avtalen mellom partene med hensyn til dens innhold, og alle tidligere avtaler, forståelser eller fremstillinger med hensyn til dens innhold avsluttes og kanselleres i sin helhet og er ikke lenger i kraft eller effekt. 

  g. Ikke-fraskrivelse. Intet frafall fra noen av partene til dette for brudd på noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal utgjøre et fraskrivelse av forutgående eller etterfølgende brudd på samme eller andre bestemmelser herom. 

  h. Antall og kjønn. I disse vilkårene skal det maskuline, feminine eller nøytrale kjønn og entall eller flertall anses å omfatte de andre når sammenhengen krever det. 

  Jeg. Teksting. Tekstene som vises ved begynnelsen av seksjonene her, er kun beskrivende og for enkelhets skyld referanse. Skulle det være noen konflikt mellom en slik billedtekst og seksjonen i spissen for den, skal seksjonen og ikke slik billedtekst kontrollere og styre i konstruksjonen av disse vilkårene. 

  j. Partene i interesse. Ingenting i disse vilkårene, enten det er uttrykkelig eller underforstått, er ment å gi rettigheter eller rettsmidler under eller på grunn av disse vilkårene til andre enn partene og deres respektive etterfølgere og oppdrag, og det er heller ikke noe i disse vilkårene og Vilkår ment for å avlaste eller oppfylle tredjeparters forpliktelse eller ansvar overfor noen av partene i disse vilkårene, og heller ikke noen bestemmelse skal gi noen tredjeperson noen rett til subrogasjon eller handling over eller mot noen av partene i disse vilkårene.